Perinteinen huolehtiminen - nykyaikaiset menetelmät

Palvelutarjoamamme perusta on yrityksille lakisääteisen taloudellisen raportoinnin hoitaminen tavalla, joka tekee asiakasyrityksemme yrittämisestä tältä osin huoletonta. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluu liiketoimintaa tukevia niin sanottuja sisäisen laskennan palveluita.

Tarjoamme asiakkaillemme kolmen tyyppisiä palveluita:

 • Juoksevat tilitoimistopalvelut
 • Tilinpäätöspalvelut
 • Sisäisen laskennan palvelut

Juoksevat tilitoimistopalvelut

Kirjanpito

Liiketoiminnasta syntyvien meno, tulo sekä rahoitustapahtumien tositeaineiston jatkuvat kirjaukset yhtiön kirjanpitoon. Kirjanpitopalveluun liittyviä palveluita ovat:

Ostoreskontrapalvelu

Joka pitää sisällään:

 • ostolaskujen vastaanoton verkkolaskuina, sähköpostilla tai paperisena,
 • hyväksymiskierron ylläpidon
 • maksatuksen manuaalisesti, puoliautomaattisesti tai automaattisesti.
 • Laskujen käsittelyssä on mahdollista käyttää mobiilisovellusta, joka helpottaa merkittävästi osto- ja matkalaskuprosesseja.

Laskutuspalvelu

Laskutuspalvelumme avulla asiakasyritys voi helposti:

 • pitää yllä asiakasrekisteriään,
 • lähettää laskuja verkkolaskuina, sähköpostilla tai paperisena
 • pitää yllä tuote- ja palveluvalikoimaansa sekä hinnoittelua

Myyntisaatavien seuranta sekä maksumuistutusten lähettäminen on mahdollista sisällyttää laskutuspalveluun.

Arvonlisäveroilmoituspalvelu

Säännöllisten arvonlisäveroilmoitusten tekeminen verottajalle yrityksen verojakson mukaisesti.


Palkkahallinto

Palkkahallinto käsittää:

 • palkkaperusteiden luotettavan ja lainmukaisen ylläpidon ja hallinnoinnin
 • palkkojen laskemisen sovitulla rytmillä
 • maksatuksen tai maksuaineiston tuottamisen
 • viranomais- ja eläkeyhtiöraportoinnista huolehtimisen
 • lomapalkkakirjanpito ja siihen liittyvät jaksotukset

Käyttämämme ohjelmisto mahdollistaa sekä helpon palkkahallinnon perustietojen ylläpidon että muuttuvien tuntipalkkojen yksinkertaisen syöttämisen.

Tilinpäätöspalvelut

Tilinpäätös

Tilikauden päättävän tilinpäätöksen laadinta sekä rekisteröinti lainsäädännön mukaisesti.

Veroilmoitus

Yrityksen vuosittaisen tuloveroilmoituksen laatiminen tilinpäätösaineistoon perustuen.

Hallinto

Yhdessä sovitun yhtiön vuosittaisen hallinnollisen dokumentaation laadinta ja arkistointi. Palvelu voi esimerkiksi pitää sisällään dokumentaation vuosittaisista hallituksen järjestäytymis- ja tilinpäätöskokouksista sekä yhtiökokouksesta.

Kaikkien tilinpäätöspalveluiden hoitamiseen voidaan hyödyntää sähköisiä allekirjoituspalveluita, joiden avulla allekirjoitusprosessi on nopea ja vaivaton.

Sisäisen laskennan palvelut

Budjetointi

Yrityksen budjetointiprosessissa neuvominen ja budjetin, eli taloudellisen suunnitelman, dokumentointi. Palvelun on tarkoitus tukea yrityksen suunnitelmallista toimintaa, joka yleensä noudattelee seuraavia kolmea vaihetta:

 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Seuranta.

Hyvin suunnitellulla toiminnalla on merkittävästi paremmat mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamiseen kuin suunnittelemattomalla. Pahimmillaan suunnittelematon toiminta on myös vailla tavoitteita, jolloin tavoitteisiin on luonnollisesti vaikea päästä.


Kannattavuus ja kustannuslaskenta

Kannattavassa liiketoiminnassa on yleisesti tärkeää pyrkiä keskittymään kannattaviin toimiin ja minimoida käytetty aika kannattamattomiin. Joskus voi olla vaikeaa määrittää mikä on taloudellisesti kannattavaa ja mikä kannattamatonta. Me autamme laskemaan kannattavuuden tarvittaessa projekti-, asiakas- tai toimintokohtaisesti.

Yrityksen kirjanpito on myös mahdollista jakaa kustannuspaikkoihin,
jolloin eri kustannuspaikkojen taloudellista menestystä on mahdollista seurata
säännöllisesti.


Arvonmääritys

Yrityksen kassavirtapohjainen arvonmäärittäminen esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • Yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen
 • Yrityksen tai liiketoiminnan myyminen
 • Liiketoiminnan osien yhtiöittäminen
 • Sukupolvenvaihdos
 • Perunkirjoitus