Tavoitteena kokonaissäästö lisäarvoa luomalla

Yhteistyö aloitetaan aina nykytila-analyysillä, jossa kartoitetaan käytössä oleva taloushallintoprosessi. Tämän jälkeen voidaan suositella soveltuvinta palvelupakettia ja toimintamallia. Tyypillisesti valitsemalla määritetty optimimalli käyttöönotettavaksi saavutetaan seuraavia etuja:

  • Taloushallinnon rutiineihin käytetty aika vähenee - Aikaa vapautuu liiketoiminnan
  • harjoittamiseen.
  • Taloudellisen tiedonsaannin aika nopeutuu - Ajantasainen tieto mahdollistaa nopean reagoinnin.
  • Laskutus nopeutuu - Tarvittava käyttöpääoma pienenee.
  • Ostolaskunkäsittely tehostuu - Tarvittava käyttöpääoma pienenee eikä ylimääräisiä seuraamusmaksuja tule.
  • Taloudellisen tiedon saatavuus paranee - Aikaa säästyy, kun tietoja voi tarkastella koska vain riippumatta olinpaikasta.
  • Myyntisaamisten seuranta tehostuu - Mahdolliset ongelmat havaitaan nopeammin.

Vaikka lähtökohtamme on tarjota asiakasyrityksellemme mielestämme optimaalisin
toimintamalli, on mahdollista toimia myös toisella mallilla. Meidän tavoitteemme on tukea parhaalla mahdollisella tavalla asiakasyrityksen toimintaa, ei saada kaikkia toimimaan tietyn mallin mukaan.

Aikataulu

Yhteistyön käynnistämisen aikataulu riippuu sekä asiakasyrityksen koosta, toimia-alasta, valituista palvelumalleista sekä toiminnan monimutkaisuuden asteesta. Tyypillisesti aloittamisprosessin kesto on noin kaksi kuukautta palvelusopimuksen allekirjoittamisesta yrityksellä, jolla on kuukausittainen arvolisäverojakso ja joka vaihtaa tilitoimistoa.

Aloittavan yrityksen kirjanpito saadaan nopeasti käyntiin, mutta mahdollisesti käyttöön otettaviin integraatioihin on varattava aikaa myös vähintään kuukausi.

Kerta vuodessa tehtävien kirjanpitojen osalta aloitusaikataulusta tulee sopia viimeistään verovuoden viimeisenä päivänä.